Denumire: iMANAGE 2.0

Tip: Programul Erasmus+, Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret (KA1 – Youth), Curs de formare

Perioada de desfășurare: 20-25 octombrie 2015

Locul și țara de desfășurare: Bari, Italia

Organizația gazdă: EUROSUD

Țări partenere: Italia, România, Spania, Malta, Letonia, Grecia, Lituania

Organizația de trimitere din România: Asociația Desanăm Viitorul Tău, București

Numărul participanților din România (fete și băieți): 4 voluntari și/ sau lucrători de tineret cu vârstă cuprinsă între 18 și 30 de ani

Tematica principală: managementul proiectelor in general, celor din cadrul Programului Erasmus+ in special

Important:

  • nu trebuie să ai pașaport și viză;
  • se asigură cazarea, masa și materialele pentru proiect;
  • se decontează 100% din costurile de viză;
  • se decontează 100% din costurile de transport din reședința participantului până la locația proiectului, până la maximul de 275 EUR/ participant (dus-întors);
  • la finalul proiectului se eliberează un certificat Youthpass.

Termenul limită pentru depunerea aplicației: 31 iulie 2015.

Pentru mai multe informații despre tematică accesați documentul corespunzător de pe https://goo.gl/gwftQb

Condiții de participare

  • FORMULAR DE APLICȚIE

Completarea (în limba engleză) al Formularului de aplicație prin link-ul http://goo.gl/forms/w1rKeizgkb până la termenul limită de 31 iulie 2015 (inclusiv).

Rezultatul selecției participanților se va anunța de către organizația de trimitere printr-un e-mail pâna la termenul limită de 2 august 2015 (inclusiv).

  • CONFIRMAREA PARTICIPĂRII

Participanții selectați confirmă participarea lor prin:

– completarea Formularului pentru evidența participanților prin link-ul http://goo.gl/forms/wQyCWcYxnP în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților și

– achitarea către asociația de trimitere a unei taxe de participare și pregătire de 100 de RON (din care 50% se folosesc pentru construirea Centrului de Tineret EDFORSO, iar 50% acoperă cheltuielile administrative) în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților; membrii Asociației Desenăm Viitorul Tău care au cotizația la zi sunt scutiți de taxă.

  • CUMPĂRAREA BILETELOR ȘI RAMBURSAREA COSTURILOR

Participanții își cumpără biletele de transport (autobus, tren, avion) la clasa economică, cu acordul preliminar al organizației de trimitere sau organizației gazdă.

Rambursarea costurilor de viză și călătorie se face de către organizația gazdă, în numerar sau prin transfer bancar, în maxim 60 de zile calendaristice după predarea/ trimiterea tuturor documentelor justificative în original:

– copie după cartea de identitate;

– bilete de călătorie, tichete de îmbarcare în avion, facturi, extrase de cont, etc.

Costurile rezultate în urma unor zile suplimentare petrecute în țara gazdă (nu mai mult de 2 zile înainte de începerea și 2 zile după terminarea proiectului) sunt suportate de către participant.

  • OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Participanții se obligă să respecte și să contribuie la toate pregătirile ce li se cer din partea organizației gazdă și să participe activ la toate activitățile prevăzute în agenda proiectului.

De asemenea, participanții se obligă să anunțe organizația de trimitere (erasmusplus@desenamviitorul.ro), în termen de 24 de ore din momentul în care a luat la cunoștință faptul că nu poate participa la proiect sau să anunțe orice altă schimbare survenită.

Participanții se obligă ca la maximum 15 zile calendaristice de la data încheierii proiectul să trimite forma completată al Formularului de Evaluare, accesând link-ul http://goo.gl/forms/laaC6J1pLO.

Detaliile contului bancar al asociației de trimitere pentru achitarea taxei de participare si pregătire:

Titularul contului: Asocația Desanăm Viitorul Tău

Numele băncii: ING Romania

Cont bancar: RO49INGB0000999903725993

Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană din cadrul Programului Erasmus+. În ceea ce privește conținutul acestei publicații, aceasta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.