Slovacia - Castelul BojniceDenumire: Heartcore

Tip: Programul Erasmus+, Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret (KA1 -Youth), Curs de formare;

Perioada de desfășurare: 13-19 August 2015

Locul și țara de desfășurare: Žilina, Slovacia

Organizația gazdă: Preles

Țări partenere: Slovacia, România, Austria, Belgia, Cehia, Grecia, Ungaria, Israel, Italia, Regatul Unit

Organizația de trimitere din România: Asociația Desanăm Viitorul Tău, București

Numărul participanților din România (fete și băieți): 3 voluntari și/ sau lucrători de tineret

fără limită de vârstă (18+)

Tematica proiectului: metoda “The Way of Council”

Pentru mai multe informații despre tematică accesați documentul corespunzător de pe acest link – https://goo.gl/gwftQb

Important:

– nu este nevoie nici de viză, nici de pașaport;

– se asigură cazarea, masa și materialele pentru proiect;

– se decontează 100% din costurile de transport din reședința participantului până la locația proiectului, până la maximul de 275 EUR/ participant (dus-întors);

– fiecare participant trebuie să contribuie cu o sumă de la 60 până la 120 EUR, depinzând de decizia și posibilitățile fiecăruia;

– la finalul proiectului se eliberează un certificat Youthpass.

Termenul limită pentru trimiterea aplicației participanților: 15 mai 2015.

Condiții de participare

1.) FORMULAR DE APLICȚIE

Completarea (în limba engleză) al Formularului de aplicație se face până la termenul limită de 22 mai (inclusiv) accesibil prin linkul http://goo.gl/J7DExx

După evaluarea formularelor de aplicație de către organizația gazdă, rezultatul selecției participanților se va anunța de către organizația de trimitere printr-un e-mail până cel târziu 20 mai.

2.) CONFIRMAREA PARTICIPĂRII

Participanții selectați confirmă participarea lor prin:

– completarea Formularului pentru evidența participanților de pe http://goo.gl/forms/iXsu7zvkYm în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților și achitarea către asociația de trimitere a unei taxe de participare și pregătire de 100 de RON (din care 50% se folosesc pentru construirea Centrului de Tineret EDFORSO, iar 50% acoperă cheltuielile administrative) în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților; membrii Asociației Desenăm Viitorul Tău care au cotizația la zi sunt scutiți de taxă.

3.) CUMPĂRAREA BILETELOR ȘI RAMBURSAREA COSTURILOR

Participanții își cumpără biletele de transport (autobus, tren, avion) la clasa economică, cu acordul preliminar al organizației de trimitere sau organizației gazdă.

Rambursarea costurilor de viză și călătorie se face de către organizația gazdă, în numerar sau prin transfer bancar, în maxim 60 de zile calendaristice după predarea/trimiterea tuturor documentelor justificative în original:

– copii după 2 pagini din pașaport – cea cu informații personale și cea cu viză împreună cu dovada plății acesteia, dacă este cazul;

– bilete de călătorie, tichete de îmbarcare în avion, facturi, extrase de cont, etc.

Costurile rezultate în urma unor zile suplimentare petrecute în țara gazdă (nu mai mult de 2 zile înainte de începerea și 2 zile după terminarea proiectului) sunt suportate de către participant.

4.) OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Participanții se obligă să respecte și să contribuie la toate pregătirile ce li se cer din partea organizației gazdă și să participe activ la toate activitățile prevăzute în agenda proiectului.

De asemenea, participanții se obligă să anunțe organizația de trimitere (erasmusplus@desenamviitorul.ro), în termen de 24 de ore din momentul în care a luat la cunoștință faptul că nu poate participa la proiect sau să anunțe orice altă schimbare survenită.

Participanții se obligă ca la maximum 15 zile calendaristice de la data încheierii proiectul să completeze Formularul de Evaluare de pe http://goo.gl/forms/pOFDyOHeG2

Detaliile contului bancar al asociației de trimitere pentru achitarea taxei de participare si pregătire:

Titularul contului: Asocația Desanăm Viitorul Tău

Numele băncii: ING Romania

Cont bancar: RO49INGB0000999903725993

Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană din cadrul Programului Erasmus+.

În ceea ce privește conținutul acestei publicații, aceasta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Pentru mai multe informații despre tematică accesați documentul corespunzător de pe click pe acest link – https://goo.gl/gwftQb