Gozo-Malta-A-favourite-with-Vella-MarineDenumire: I Move

Tip: Programul Erasmus+, Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret (KA1 – Youth), Schimb de tineri

Perioada de desfășurare: 22-29 August 2015

Locul și țara de desfășurare: Gozo, Malta

Organizația gazdă: Emergency Response and Rescue Corps

Țări partenere: Malta, România, Grecia, Spania, Lituania, Turcia, Armenia, Georgia, Ucraina

Organizația de trimitere din România: Asociația Desanăm Viitorul Tău, București

Numărul participanților din România (fete și băieți): 4 tineri cu vârstă cuprinsă între 18 și 30 de ani interesați de tematica proiectului + 1 lider de grup fără limită de vârstă care însoțește tinerii și are responsabilitatea de a asigura învățarea eficientă, protecția și siguranța acestora

Tematica principală: stil de viață sănătos și activități outdoor pentru combaterea obezității

 

Important:

  • nu trebuie să ai pașaport sau viză;
  • se asigură cazarea (într-un spațiu special amenajat pentru corturi), masa și materialele pentru proiect;
  • se decontează 100% din costurile de transport din reședința participantului până la locația proiectului, până la maximul de 170 EUR/ participant (dus-întors, prin aeroportul Luqa din Malta);
  • la finalul proiectului se eliberează un certificat Youthpass.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicației: 8 iunie 2015.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați documentul corespunzător de pe https://goo.gl/gwftQb

 

Condiții de participare

  • FORMULAR DE APLICȚIE

Completarea (în limba engleză) al Formularului de aplicație accesând link-ul http://goo.gl/forms/4lKsqrEzIi până la termenul limită de 8 iunie (inclusiv).

Rezultatul selecției participanților se va anunța de către organizația de trimitere printr-un e-mail pâna la termenul limită de 9 iunie (inclusiv).

 

  • CONFIRMAREA PARTICIPĂRII

Participanții selectați confirmă participarea lor prin:

– completarea Formularului pentru evidența participanților prin accesarea http://goo.gl/forms/mn2yLQElyU în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților și

– achitarea către asociația de trimitere a unei taxe de participare și pregătire de 100 de RON (din care 50% se folosesc pentru construirea Centrului de Tineret EDFORSO, iar 50% acoperă cheltuielile administrative) în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților; membrii Asociației Desenăm Viitorul Tău care au cotizația la zi sunt scutiți de taxă.

 

  • CUMPĂRAREA BILETELOR ȘI RAMBURSAREA COSTURILOR

Participanții își cumpără biletele de transport (autobus, tren, avion) la clasa economică, cu acordul preliminar al organizației de trimitere sau organizației gazdă.

Rambursarea costurilor de viză și călătorie se face de către organizația gazdă, în numerar sau prin transfer bancar, în maxim 60 de zile calendaristice după predarea/ trimiterea tuturor documentelor justificative în original:

– copii după 2 pagini din pașaport – cea cu informații personale și cea cu viză împreună cu dovada plății acesteia, dacă este cazul;

– bilete de călătorie, tichete de îmbarcare în avion, facturi, extrase de cont, etc.

Costurile rezultate în urma unor zile suplimentare petrecute în țara gazdă (nu mai mult de 2 zile înainte de începerea și 2 zile după terminarea proiectului) sunt suportate de către participant.

 

  • OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Participanții se obligă să respecte și să contribuie la toate pregătirile ce li se cer din partea organizației gazdă și să participe activ la toate activitățile prevăzute în agenda proiectului.

De asemenea, participanții se obligă să anunțe organizația de trimitere (erasmusplus@desenamviitorul.ro), în termen de 24 de ore din momentul în care a luat la cunoștință faptul că nu poate participa la proiect sau să anunțe orice altă schimbare survenită.

Participanții se obligă ca la maximum 15 zile calendaristice de la data încheierii proiectul să trimite către organizația de trimitere forma completată al Formularului de Evaluare, accesibila prin http://goo.gl/forms/yLybbW67KK.

 

Detaliile contului bancar al asociației de trimitere pentru achitarea taxei de participare si pregătire:

Titularul contului: Asocația Desanăm Viitorul Tău

Numele băncii: ING Romania

Cont bancar: RO49INGB0000999903725993

 

Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană din cadrul Programului Erasmus+. În ceea ce privește conținutul acestei publicații, aceasta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.