Canakkale - feriboul de la EceabatDenumire: Planting Future

Tip: Programul Erasmus+, Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret (KA1 – Youth), Schimb de tineri

Perioada de desfășurare: 8-16 Februarie 2015

Locul și țara de desfășurare: Eceabat, Turcia

Organizația gazdă: Toplumsal Degisim Grubu

Țări partenere: Turcia, România, Spania, Cehia, Bulgaria

Organizația de trimitere din România: Asociația Desanăm Viitorul Tău, București

Numărul participanților din România (fete și băieți): 4 tineri cu vârstă cuprinsă între 18 și 26 de ani interesați de tematica proiectului (agricultură pentru creșterea angajabilității tinerilor, mediu, dezvoltare sustenabilă)

Important:

–                     trebuie să ai pașaport;

–                     se asigură cazarea, masa și materialele pentru proiect;

–                     se decontează 100% din costurile de transport din reședința participantului până la locația proiectului, până la maximul de 170 EUR/ participant (dus-întors);

–                     la finalul proiectului se eliberează un certificat Youtpass.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicației: 03.12.2014.

Pentru mai multe informații despre proiect găsiți documenele .pdf (Infopack, Draftdaily) în josul acestei pagini.

 

Condiții de participare

1.)         FORMULAR DE APLICȚIE

Completarea (în limba engleză) al Formularului de aplicație din josul acestei pagini și trimiterea acestui formular la adresa erasmusplus@desenamviitorul.ro trebuie făcută până la termenul limită de 03.12.2014 (inclusiv).

Rezultatul selecției participanților se va anunța de către organizația de trimitere printr-un e-mail pâna la termenul limită de 05.12.2014 (inclusiv).

 

2.)         CONFIRMAREA PARTICIPĂRII

Participanții selectați confirmă participarea lor prin:

– completarea Formularului pentru evidența participanților din josul acestei pagini și trimiterea acestuia la erasmusplus@desenamviitorul.ro în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților și

– achitarea către asociația de trimitere a unei taxe de participare și pregătire de 50 de RON (din care 50% se folosesc pentru construirea Centrului de Tineret EDFORSO, iar 50% acoperă cheltuielile administrative) în maximum 3 zile calendaristice de la anunțul rezultatului selecției particpanților; membrii Asociației Desenăm Viitorul Tău care au cotizația la zi sunt scutiți de taxă.

 

3.)         CUMPĂRAREA BILETELOR ȘI RAMBURSAREA COSTURILOR

Participanții își cumpără biletele de transport (autobus, tren, avion) la clasa economică, cu acordul preliminar al organizației de trimitere sau organizației gazdă.

Rambursarea costurilor de viză și călătorie se face de către organizația gazdă, în numerar sau prin transfer bancar, în maxim 60 de zile calendaristice după predarea/ trimiterea tuturor documentelor justificative în original:

– copii după 2 pagini din pașaport – cea cu informații personale și cea cu viză împreună cu dovada plății acesteia, dacă este cazul;

– bilete de călătorie, tichete de îmbarcare în avion, facturi, extrase de cont, etc.

Costurile rezultate în urma unor zile suplimentare petrecute în țara gazdă (nu mai mult de 2 zile înainte de începerea și 2 zile după terminarea proiectului) sunt suportate de către participant.

 

4.)         OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR

Participanții se obligă să respecte și să contribuie la toate pregătirile ce li se cer din partea organizației gazdă și să participe activ la toate activitățile prevăzute în agenda proiectului.

De asemenea, participanții se obligă să anunțe organizația de trimitere (erasmusplus@desenamviitorul.ro), în termen de 24 de ore din momentul în care a luat la cunoștință faptul că nu poate participa la proiect sau să anunțe orice altă schimbare survenită.

Participanții se obligă ca la maximum 15 zile calendaristice de la data încheierii proiectul să trimite către organizația de trimitere (erasmusplus@desenamviitorul.ro) forma completată al Formularului de Evaluare, din josul acestei pagini.

 

Detaliile contului bancar al asociației de trimitere pentru achitarea taxei de participare si pregătire:

Titularul contului: Asocația Desanăm Viitorul Tău

Numele băncii: ING Romania

Cont bancar: RO49INGB0000999903725993

 

Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană din cadrul Programului Erasmus+. În ceea ce privește conținutul acestei publicații, aceasta reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

 

Atașamente la site:

–          documente .pdf (Planting Future – Draftdaily și Planting Future – Infopack);

–          Formular de aplicatie DVT _ eng _ Eceabat;

–          Formular pentru evidenta participantilor _ Eceabat;

–          Formular de evaluare _ Eceabat.