Dezvoltare organizationala           Asociația Desenăm Viitorul Tău, prin președintele Vișinel Balan, a derulat trainingul Dezvoltare Organizațională în contextul Programului Erasmus+, în data de 22 septembrie 2014 la Casa de Cultură a Studenților București.

          Atelierul a fost destinat membrilor și voluntarilor organizației și a avut drept scop cultivarea unei atitudini proactive și implicit implicarea acestora la nivel decizional în procesul de dezvoltare organizațională.

            Pornind de la scopul și obiectivele organizației, folosind instrumente de suport specifice, discuția a fost ghidată spre a contura împreună, prin consens, un plan de acțiune pentru perioada imediat următoare.

            Împreună am dezbătut noul statut, scopul și obiectivele asociației și am efectuat, în echipe, o analiză SWOT încercând să identificăm punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și potențialele amenințări ce pot influența dezvoltarea viitoare a organizației, confruntând mai apoi între ele rezultatele opținute separat de fiecare echipă.  Am avut ocazia să învățăm despre principiile unui bun management incluziv, precum participarea incluzivă la procesul decizional, deschidere și transparență, competență si capacitate, inovație și deschidere la schimbare, sustenabilitate și orientare pe termen lung, drepturile omului, diversitate și coeziune socială. Împreună am completat un chestionar cu întrebări suport pentru a ajunge cu o mai mare ușurință la formularea unor obiective SMART (Specific, Masurabil, Abordabil, Relevant, delimitat in timp) cu HEART (Holistic, Efecte secundare, Afirmativ, Responsabil, Testat senzorial). Apoi, în urma unei ședințe de brainstorming, am reușit să elaborăm fiecare câte un plan de acțiune ce a fost ulterior discutat în grup.  În cadrul discuției de grup am conectat punctele și am construit împreună pe marginea ideilor, plecând acasă cu multe, foarte multe propuneri de proiecte.

            S-a încercat în acest fel schițarea unei strategi de creștere și dezvoltare a asociației și construirea și implementarea unui plan de acțiune ce oferă tuturor șansa să-și aducă aportul și contribuția personală, adăugând un plus valoare.

            Am reușit în acest fel într-un timp relativ scurt să scoatem în evidență punctele principale atinse în cursul pilot organizat de ANPCDEFP, împreună cu Rețeaua Națională a Formatorilor Erasmus+, de formare în vederea sprijinirii procesului de dezvoltare al organizațiilor eligibile în cadrul programului european de finanțare Erasmus+, curs desfășurat în perioada 12 – 14 septembrie la Biblioteca Universitară Politehnica.