raport unicef avocatul poporului 2În data de 3 Iulie 2014, a avut loc la Palatul Parlamentului întâlnirea anuală dintre Avocatul Poporului, UNICEF și reprezentanți ai societății civile, cu prilejul proiectului de colaborare 2007-2013 pentru supravegherea respectării drepturilor copilului, față de tinerii minori condamnați penal sau aflați în detenție. La acest unic eveniment a fost prezentă și Asociația Desenăm Viitoul Tău, suporter al bunei dezvoltări a tineretului din România.

Raportul lansat oferă informații privind situația respectării drepturilor copiilor privați de libertate în România, identifică problemele care duc la nerespectarea lor și propune soluții care să ajute la redresarea situației și la o mai bună dezvoltare pe viitor a acestor copii. Pentru că după detenție, viața nu trebuie să fie încă o sentință primită, ci o bucurie de a trăi. De multe ori se întâmplă ca acești copii privați de libertate să nu se mai poată integra în societate și din această cauză să perpetueze comportamentul violent, săvârșind noi fapte penale, întorcându-se în penitenciare. Acest lucru nu aduce decât pagube atât sistemului social și economic, cât și persoanelor în cauză. Trebuie menționat faptul că totuși, din 1989 încoace, România a înregistrat progrese importante, dar reformele în justiția juvenilă nu trebuie să se încheie aici, multe aspecte trebuind a fi soluționate. Trebuie să avem în vedere în permanență respectarea prevederilor Tratatelor internaționale la care România este parte, printre cele mai importante menționând Carta Europeană a Drepturilor și libertăților fundamentale ale Omului, Carta socială Europeană, Convenția Drepturilor Copilului a ONU etc.

Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF a spus în cadrul acestei întâlniri: ”Aș dori să folosesc acest prilej pentru a readuce în atenția dumneavoastră un fapt simplu, dar fundamental pentru societatea de azi: toți oamenii – inclusiv copiii – sunt în mod intrinsec deținători de drepturi și trebuie să se bucure de drepturile universale ale omului.”

”Copiii privați de libertate sau în detenție își păstrează dreptul la non-discriminarre, la protecție împotriva violenței și abuzlui, la acces la servicii de sănătate și educație, la dezvoltare și la păstrarea relației cu familia, precum și alte drepturi” a mai adăugat reprezentantul UNICEF.

Situația actuală a respectării drepturilor copilului se conturează după cum urmează:

57% dintre copiii intervievați au spus că nu li s-au comunicat drepturile pe care le au, la momentul reținerii;

Doar în cazul a 2% în momentul realizării primei anchete au avut alături un asistent social și numai în 6% din cazuri un avocat a fost prezent;

Numai 42% dintre copii au declarat că au primit un avocat imediat ce au fost duși la poliție, iar 27% nu au avut deloc un avocat alături pe perioada desfășurării anchetei;

Aproximativ 22% dintre copii au declarat că au fost victimele abuzurilor fizice în arestul poliției, de cele mai multe ori acestea fiind comise de ofițeri de poliție, procurori sau gardieni;

Aproximativ 70% dintre copii au discutat cu avocatul înainte de prima înfățișare în fața instanței de judecată; jumătate dintre aceștia au avut o singură discuție cu avocatul în sala de judecată, chiar înainte de înfățișare, dar 30% dintre aceștia nu au avut nicio discuție cu avocatul, fapt ce contravine cu art 171 alin 2 din vechiul cod de procedură penală;

Trei sferturi dintre copii spun că s-au îmbolnăvit în timpul detenției dar că au primit îngrijire medicală de fiecare dată când au avut nevoie;

90% dintre copii pot participa zilnic la activități sportive, însă 54% susțin că nu au oportunitatea de a învăța o meserie.

Printre propunerile de rezolvare stabilite în acest raport, menționăm:

1. Alocarea fondurilor pentru asigurarea necesarului optim de resurse umane, în special în domeniul reintegrării sociale, precum și instruirea adecvată și creșterea nivelului de profesionalizare a persoanelor care desfășoară activități directe cu minorii.

2. Verificarea modului în care se realizează informarea copiilor în custodie, atât în centrele de reținere și arest preventiv, cât și în centrele de reeducare și de detenție, cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au.

3. Instituirea și punerea în aplicare a unei politici de toleranță zero pentru prevenirea actelor de violență împotriva copiilor pe parcursul arestării, procedurilor penale și detenției.

4. Verificarea modului în care se asigură prezența asistentului social și a apărătorului la audierea copiilor și adoptarea măsurile necesare pentru aplicarea acestei practici obligatorii, în întregul sistem.

5. Verificarea modului în care se asigură copiilor asistența juridică în timpul anchetei și adoptarea și aplicarea măsurilor necesare pentru ca toți copiii să primească asistența juridică.

6. Multiplicarea ofertelor de formare profesională a copiilor privați de libertate.

7. Formalizarea cadrului instituțional necesar reintegrării sociale a deținuților, prin aprobarea Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

8. Planificarea și alocarea de resurse financiare și materiale pentru multiplicarea și diversificarea oportunităților de învățare socială pentru copiii privați de libertate.

Suntem mulțumiți că un asemenea dialog există, sprijind reforma în sistemul judiciar românesc și urmărind un mai mare control asupra măsurilor luate privind controlul și tratamentul acestor tineri. Amintim faptul că anul acesta am fost prezenți la penitenciarul de minori din Bacău, vorbind atât cu personalul de acolo cât și cu tineri și oferind consiliere și o vorbă bună în speranța că în final, totul va fi mai bine pentru toți.