ASOCIATIA DESENAM VIITORUL TAU
Date Economice

I. Venituri din activităţile fără scop patrimonial – 6.951 lei

II. Cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial – 2.905 lei

III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial:

  • Excedent – 4.046 lei

  • Deficit – o lei

IV. Venituri din activităţile cu destinaţie specială –

V. Cheltuieli privind activităţile cu destinaţie specială –

VI. Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială:

  • Excedent – 0 lei

  • Deficit – 0 lei

VII. Venituri din activităţile economice –

VIII. Cheltuieli privind activităţile economice –

IX. Rezultatul activităţilor economice:

  • Profit – 0 lei

  • Pierdere – 0 lei

X. Venituri totale – 6.951 lei
XI. Cheltuieli totale – 2.905 lei
XII. Rezultatul net al exerciţiului:
Excedent / Profit – 4.046 lei
Deficit /Pierdere – 0 lei